Jakość Potwierdzona Certyfikatami

systemy zarządzania jakością – wymagania

ISO 9001:2015

Zakres stosowania:
Produkcja i serwis generatorów prądotwórczych. Wytwarzanie i modernizacja urządzeń oraz linii produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, maszynowego, kolejowego, metalowego.
Wytwarzanie konstrukcji spawanych w tym budowlanych. Obróbka skrawaniem konwencjonalna i CNC. Malowanie proszkowe i mokre.

WYMAGANIA JAKOŚCI DOTYCZĄCE SPAWANIA MATERIAŁÓW METALOWYCH – PEŁNE WYMAGANIA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 3834-2

Pełne wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy
 
Zakres stosowania:
Elementy konstrukcji nośnych i ich zestawy
Materiały z grup: 1.1, 1.2, 8.1, 22.3, 22.3+23.1
Metody spawania: 131, 131 ROBOT, 135, 141

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH

PN-EN 1090-2+A1:2011

Wymagania dotyczące wykonania stalowych konstrukcji jako całych zespołów lub pojedynczych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanych z wyrobów hutniczych:
— wyrobów walcowanych na gorąco
— profilowanych na zimno kształtowników i blach ze stali
— wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej i ferrytycznej;
— kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, w tym standardowych kształtowników rurowych oraz projektowanych indywidualnie kształtowników złożonych spawanych.

SPAWANIE POJAZDÓW SZYNOWYCH I ICH CZĘŚCI SKŁADOWYCH
POZIOM KLASYFIKACJI CL1

PN-EN 15085-2:2021

Zakres stosowania:
Budowa nowych:
– pojazdów szynowych i ich części składowych,
– zbiorników nienarażonych na działanie ciśnienia bez specjalnych wymagań odnośnie ciśnienia próbnego
– prostych części pojazdów szynowych,
– części konstrukcyjnych pojazdów szynowych

Scroll to Top