Spawanie

Metody spawania

TIG 141 Ręczne
TIG 142 Ręczne
MIG 131 Ręczne i Robotem
MIG 135 Ręczne i Robotem
Laserowe 512 Ręczne

Robot spawalniczy

Pole robocze 2500mm x 1000mm
Udźwig ramy 500 kg
Spawanie MIG 131
Spawanie MIG 135

Kompetencje spawalnicze

PN-EN ISO 3834-2

WYMAGANIA JAKOŚCI DOTYCZĄCE SPAWANIA MATERIAŁÓW METALOWYCH – PEŁNE WYMAGANIA JAKOŚĆ
Pełne wymagania jakości dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i w warunkach budowy
Zakres stosowania:
Elementów konstrukcji nośnych i ich zestawów
Materiały z grup 1.1, 1.2, 8.1, 22.3, 22.3, 22.3+23.1
Metody spawania 131,131 ROBOT, 135, 141

PN-EN 1090-2+A1:2011

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH
Wymagania dotyczące wykonania stalowych konstrukcji jako całych zespołów lub jako pojedynczych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych:
wyrobów walcowanych na gorąco
profilowanych na zimno kształtowników i blach ze stali
wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej i ferrytycznej
kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, w tym standardowych kształtowników rurowych oraz projektowanych indywidualnie kształtowników złożonych spawanych

PN-EN 15085-2:2021

SPAWANIE POJAZDÓW SZYNOWYCH I ICH CZĘŚCI SKŁADOWYCH
POZIOM KLASYFIKACJI CL1
Zakres stosowania:
Budowa nowych:
pojazdów szynowych i ich części składowych
zbiorników nienarażonych na działanie ciśnienia bez specjalnych wymagań odnośnie ciśnienia próbnego
prostych części pojazdów szynowych
części konstrukcyjnych pojazdów szynowych
Scroll to Top